Vi tilbyder

Individuel Terapi

Individuel terapi tager udgangspunkt i at leve i overensstemmelse med sig selv og andre.
Behovet for terapi kan opstå i forbindelse med voldsomme ydre begivenheder, som krise, skilsmisse, dødsfald, jobskifte, stress eller andet. Det kan også være indre oplevelser som usikkerhed, lavt selvværd eller tristhed og depression der forårsager, at det er vanskeligt at leve et meningsfyldt liv.
Terapien tager udgangspunkt i dine behov og gennem samtalerne vil du få hjælp til at finde dine ressourcer og muligheder.

Terapien kan ses og bruges som hjælp til personlig udvikling, hvor det er muligt at opleve sig selv, som man er på godt og ondt uden at skulle skjule noget.

Parterapi

Når forelskelsen lægger sig, og hverdagen melder sin ankomst, skal parforholdet til at stå sin prøve.
Konflikter, skænderier og uenigheder kan begynde at dukke op. Den anden er ikke helt, som vi oplevede det, da forelskelsen rasede.

Parforholdet kan lide under manglendfe intimitet og seksualitet.

Vores forskellige overlevelsesstrategier kommer i spil, og kommunikationen kan blive vanskelig, ja måske endda helt gå i hårdknude.

Dette kan blive en trussel for parforholdet. Kærligheden dør. Derfor skal frustrationerne ses som udviklingsmuligheder, og et budskab om de længsler begge parter sandsynligvis har.

Nogle parforhold bliver kastet ud i krise i forbindelse med utroskab. Mistillid og kontrol begynder at præge relationen og stærke følelser kommer til udtryk.

Parterapi kan her være en mulighed til at finde ind til kærligheden og det levende parforhold.

Supervision

Professionelle medarbejdere bliver i deres arbejde dagligt udfordret fagligt og personligt.

Vi superviserer ledere, medarbejdere, og medarbejdergrupper indenfor social og sundhedssektoren, skoler og institutioner. Vi giver både sagssupervision og personlig supervision.

– Supervision er en metode, hvor du får hjælp til at øge og udnytte dine faglige og personlige kompetencer bedst muligt.
– Supervision kan gives i forhold til ens arbejdssituation, klientarbejde, behandling, eller undervisning.
– Supervision kan foregå individuelt eller i personalegruppe.

Familieterapi

I en familie påvirkes alle af hinanden og alle er afhængige af hinanden. Hvis en eller flere i familien har det dårligt påvirker det alle.

Nogle gange kommer familien i mistrivsel i en sådan grad, at det kan være nødvendigt at få professionel hjælp.
Familieterapi vil kunne vise en vej til, hvordan alle familiens medlemmer kan komme i trivsel og udvikle sig, som de har brug for.
Familieterapi er en intensiv samtalebehandling, der sætter fokus på de mønstre og handlemåder der findes i familiens samspil.

Familie terapien kan blandt andet bruges når:

– Forældrene er bekymrede for barnets eller den unges trivsel.
– Et familiemedlem har en Sygdom eller et misbrug.
– Familien der ligger i skilsmisse, og ønsker at komme videre på den bedste mulige måde.
–  Når kommunikationen er gået i hårdknude.
– Der er problemer med at få familien til at fungere med sammenbragte børn.

Plejefamilier

Vi tilbyder supervision af plejefamilier.

Med baggrund i mange års erfaringer i arbejdet med plejebørn og plejeforældre, tilbyder vi supervision til plejeforældre. Det kræver noget helt særligt at lukke ens hjem op for et barn eller en ung, der ofte har en del vanskeligheder med i bagagen.

En anbringelse i en plejefamilie kommer til at påvirke alle familiens medlemmer,  ikke kun den af de voksne der står for anbringelsen.

Det kan påvirker familiens egne børn, parforholdet, familiens netværk (herunder venner, bedsteforældre, og øvrig familie)

Supervision er nødvendigt for både at sikre et godt anbringelsesforløb, og for at plejeforældrene kan ”holde til arbejdet”
Desuden er det vigtigt at plejeforældre har et rum hvor de kan reflektere og kommunikere frit.

Kursus

– Kender I til viden eller mistanke om et barn, der udsættes for omsorgssvigt?
– Forældrene skal indkaldes til samtale. Hvordan formidles det?
– Kender I, når den forestående forældresamtale vokser sig uoverskuelig?
– Er det usikkerhed på egen faglighed, frygt for forældrenes reaktioner eller andet?
– Kender I dilemmaet mellem at skulle forene professionel faglig kompetence og forældrenes følelsesmæssige tilknytning til barnet?

Vi afholder kursus i jeres institution i

“Den Anerkendende Forældresamtale”

Effektiv metode til at formidle det svære budskab empatisk

– Undervisning og øvelse i kommunikation.
– Opmærksomhed på og undgåelse af overidentificering med forældre og børn.
– Forberedelse og afholdelse af en samtale.
– Model for hvordan vi rummer forældrenes reaktioner og handle til gavn for både barn og forældre.
– Effektiv metode der sikre, at forældrene vil føle sig forstået og hørt.
– Mulighed for supervision på konkrete sager.
– Mulighed for at tage udgangspunkt i jeres specifikke ønsker.

Pårørende til misbrugere

Vi har gennem de sidste mange år beskæftiget os med pårørende til misbrugere. Primært pårørende til stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, og ludomaner,  men også shopaholics og internetafhængige.

Misbrug rammer ikke kun den enkelte misbruger. De nære relationer – familie, venner og børn – bliver også påvirket af misbrugerens adfærd.
Typisk har mange pårørende gennem længere tid oplevet en hverdag præget af angst for misbrugets konsekvenser, såsom trusler, fortielser, afvisninger, og mistillid. Mange pårørende reagerer med magtesløshed og håbløshed i forhold til den situation de sidder i.

Vil du vide mere klik her