Pårørende til Misbrugere

Vi har gennem de sidste mange år beskæftiget os med pårørende til misbrugere. Primært pårørende til stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, og ludomaner,  men også shopaholics og internetafhængige.

Misbrug rammer ikke kun den enkelte misbruger. De nære relationer – familie, venner og børn – bliver også påvirket af misbrugerens adfærd.
Typisk har mange pårørende gennem længere tid oplevet en hverdag præget af angst for misbrugets konsekvenser, såsom trusler, fortielser, afvisninger, og mistillid. Mange pårørende reagerer med magtesløshed og håbløshed i forhold til den situation de sidder i.

Vi tilbyder samtaler for pårørende.

Målet med samtalerne er, at få bearbejdet den følelsesmæssige belastning de befinder
sig i. Samt give den pårørende mulighed for at få afklaret og bearbejdet
misbrugets påvirkning.
Der vil i samtalerne blive lagt særlig vægt på egen grænsesætning og reaktionsmønstre og støtte til at genfinde sig selv og tilgodese egne behov, således at medafhængighed og medmisbrug undgåes.

 

Relations samtale:

Vi tilbyder relations samtale mellem pårørende og misbrugeren.
Vi har gode erfaringer med at afholde relations samtaler.
Relations samtaler er en anerkendende samtale, hvor der fokuseres på at få en større forståelse og indsigt i hinandens situation. Relations samtalen er ofte konfliktløsende og løsningsfokuseret.