Individuel Terapi

Individuel terapi tager udgangspunkt i at leve i overensstemmelse med sig selv og andre.
Behovet for terapi kan opstå i forbindelse med voldsomme ydre begivenheder, som krise, skilsmisse, dødsfald, jobskifte, stress eller andet. Det kan også være indre oplevelser som usikkerhed, lavt selvværd eller tristhed og depression der forårsager, at det er vanskeligt at leve et meningsfyldt liv.
Terapien tager udgangspunkt i dine behov og gennem samtalerne vil du få hjælp til at finde dine ressourcer og muligheder.

Terapien kan ses og bruges som hjælp til personlig udvikling, hvor det er muligt at opleve sig selv, som man er på godt og ondt uden at skulle skjule noget.